Sỏi thạch anh hay còn được gọi là sỏi đỡ, sỏi lọc nước. Sỏi lọc nước có hai loại là sỏi thạch anh va sỏi tự nhiên sỏi sông, sỏi suối, sỏi biển. Tùy thuộc vào mục đích, chức năng của bể lọc mà người ta sử dụng để phù hợp với yêu cầu.