Cát khô sàng tuyển : cát đen, vàng, trắng, cát thạch anh sấy khô

Cung cấp cát khô đóng bao , cát đen , cát vàng, cát trắng, cát thạch anh sấy khô Cung cấp Cát khô đóng bao tiêu chuẩn các kích cỡ hạt. Cát được tuyển rửa sấy khô qua sàng theo yêu cầu kích cỡ hạt. Chúng tôi là đơn vị tiên phong đi đầu ở […]

Continue reading