Than hoạt tính dạng viên nén

Dùng lọc nước sạch sinh hoạt, xử lý nước thải công nghiệp, chống ô nhiễm và dùng trong xây dựng.
1. Xử lý nước : Lọc nước máy , Lọc nước giếng khoan, khử độc khử mùi, lọc rượu khử độc tố
2. Trong viễn thông: Chống sét & khử tia điện từ cho cột thu phát sóng điện thoại .
3. Trong công nghiệp : Xử lý nước thải, khí thải, rác thải công nghiệp.v.v…
4. Trong xây dựng : Khử tia đất khi chôn xuống nền nhà ở, chống nồm ẩm, chống sét cho các thiết bị điện tử.