Than hoạt tính dạng bột

ỨNG DỤNG
– Than hoạt tính dạng bột dùng tẩy mầu trong công nghệ chế biến thực phẩm (đường, kẹo, mạch nha…)
– Than hoạt tính dạng bột dùng nuôi chồng thủy sản, xử lý nước thải…
– Than hoạt tính dạng bột dùng tẩy mầu trong công nghệ chế biến thực phẩm (đường, kẹo, mạch nha…)