Than antraxit

Than antraxit hay còn gọi là anthracite là một loại than đá được tạo nên bởi cacbon vô định hình nên than antraxit có độ cứng cao. Than antraxit được dùng để sản xuất than lọc nước bởi than antraxit có độ rỗng lớn nên chúng bắt giữ cặn tốt. Than antraxit thường được sử dụng để xử lý nước thải và xử lý nước sạch sinh hoạt với công suất lớn.