Sỏi thạch anh lọc nước 10 – 20 mm

Sỏi lọc nước thạch anh có tác dụng làm vật liệu đỡ cho các vật liệu lọc khác như cát thạch anh, than hoạt tính, quặng mangan…nó được đặt ở vị trí dưới cùng. Sỏi lọc nước thạch anh cũng giống như cát thạch anh nó có thành phần chủ yếu là SiO2 > 98%.