Cát thạch anh 1.0 – 2.0mm

Cát thạch anh đã và đang là vật liệu lọc nước giá rẻ nhưng mang lại hiệu quả cao trong quá trình xử lý nguồn nước bị đục , nguồn nước bị ô nhiễm. Nước sạch là nguồn tài nguyên vô giá và có hạn nên con người cần phải biết bao vệ nguồn nước sạch. Việc sử dụng cát thạch anh để lọc nước là một giải pháp tiết kiệm chi phí loại bỏ nước bị nhiễm bẩn.