Cát thạch anh 0.9 – 1.6mm

Cát thạch anh lọc nước được sử dụng nhiều cho lọc nước sinh hoạt lọc nước giếng khoan, lọc nước phiền hay lọc nước thải công nghiệp.

Danh mục: Từ khóa: