Cát thạch anh

Cát thạch anh lọc nước là vật liệu lọc nước được sử dụng trong lọc nước để lọc các thành phần lơ lửng có kích thước hạt nhỏ khi để lắng tự nhiên. Cát thạch anh lọc nước sẽ giúp hấp phụ Asen khi nguồn nước có nguy cơ bị nhiễm Asen. Cát thạch anh lọc nước là tác nhân rất tốt trong việc giữ các kết tủa dạng bông có độ nhớt cao rất khó tách và khó lọc.