Cát mangan lọc nước

  • Chất xúc tác khử Sắt và Mangan.
  • Thành phần hóa học cơ bản: cát bọc KMnO4.
  • Sản xuất tại Việt Nam.