than antraxit hay anthracite là một loại đá quý, ánh kim, có rỗng và độ cứng cao bởi nó được tạo nên từ các phân tử cacbon vô định hình. Nó thường được sử dụng để lọc nước sinh hoạt và nước thải với công suất lớn.

Than antraxit | anthracite

than đá lọc nước 0.8 – 1.2

Than antraxit | anthracite

Anthracite lọc nước

Than antraxit | anthracite

Than lọc nước

Than antraxit | anthracite

Than antraxit