Cung cấp đá thạch anh, đá huỳnh thạch, sỏi cuội sông , sỏi cuội biển, sỏi cuội suối trang trí.

Đá Sỏi Cuội

Đá thạch anh 1 – 3

Đá Sỏi Cuội

Đá huỳnh thạch cục

Đá Sỏi Cuội

Đá thạch anh 1 – 2

Đá Sỏi Cuội

Đá thạch anh 2 – 4

Đá Sỏi Cuội

bột huỳnh thạch

Đá Sỏi Cuội

đá huỳnh thạch