Cát thạch anh

Cát thạch anh – cát lọc nước

  1. Cát thạch anh lọc nước là gì?

Cát thạch anh là cát có thành phần chủ yếu là SiO2, nó chiếm đến 98% trở lên. Cát thạch anh được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như lọc nước , khuôn đúc, bắn gỉ thép vỏ tàu, vữa bê tông đặc biệt, chống thấm, sơn epoxy. ..

Cát thạch anh lọc nước là cát thạch anh đã được sàng tuyển, rửa sạch loại bỏ chất bẩn và tạp chất hóa cơ. Cát thạch anh có nhiều trong tự nhiên như cát biển,cát sông, cát đồi, tùy từng vùng miền mà lượng cát thạch anh khách nhau.

Từ xa xưa con người đã biết sử dụng cát thạch anh để lọc nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *